Mail fra Energiklagenævnet ifm. støj

Det seneste fra Energiklagenævnet er, at de har rundsendt et meget teknisk og for almindelige borgere uforståeligt notat om de støjmæssige konsekvenser. Notatet er rundsendt til de borgere, der har stillet spørgsmål ved støjkonsekvenserne af møllerne. SU har rundsendt en skitse til mulig besvarelse, som de borgere, der har fået det pågældende brev kan støtte sig til. SU´s udkast er vedlagt denne mail.

Se skitse til mulig besvarelse: yderligere-oplysninger Energiklagenævnet støj, juni 2017

Har du/I spørgsmål omkring havmøllerne, så kontakt formand Ivan Laursen på mail ivanrust@gmail.com eller mobil 23438508.