Kystnære havvindmøller – Pænt Nej Tak!!!

I samarbejde med  grundejere, grundejerforeninger, feriehusudlejningsbureauer m.fl., dels fra Vestkysten og dels fra andre områder ligeledes med igangværende eller potentielle projekter for kystnære havvindmøller, opfordrer vi i samarbejde til en landsdækkende underskriftindsamling for at få  vore politikere i tale.

Der er stadig tid til at revurdere et energiforlig.

Vi opfordrer til at man bakker op om dette initiativ. Informer jeres venner og bekendte og andre kontakter hurtigst muligt, medens finanslovsforhandlingerne  endnu er  i gang.

Vedhæftet info/pressemeddelelse – dette kan også rundsendes.

Presse-info-okt-24-2017

Link til web-siden:  http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/

Ivan Laursen -  Søndre Klegod Grundejerforening  er kontaktperson  for vort område Vesterhav Syd.