Bestyrelsen

Formand:
Ivan Laursen, Syrenparken 28, 6760 Ribe – 2343 8508

Kasserer:
Lars Schiødt, Gefionsvej 33A, 8230 Åbyhøj – 2040 0001

Medlemmer:
Susanne Just, Agerbjerg 78, Snejbjerg, 7400 Herning - 4022 0166
Kim Lunddorf, Rørkærvej 89, 8722 Hedensted – 3154 0215
Jørn Sørensen, Solbærvej 69, 8600 Silkeborg - 4080 2305

Suppleanter:
Rami Jensen, Valhallavej 29, 8600 Silkeborg – 4193 4035
Carsten Lystbæk, Østergade 8A a, 7600 Struer – 3052 7557

Revisorer:
Gerda Jørgensen, Helsekrogen 2, 5800 Nyborg – 2228 7234
Grethe Thorsager, Mågevej 14, 6950 Ringkøbing – 2099 0342

Kontaktpersoner
Formand: Ivan Laursen, 2343 8508 – ivanrust@gmail.com
Kasserer: Lars Schiødt, 2040 0001 - schioedt@stofanet.dk