Indlæg i Dagbladet og JP ang. Møllerne

“Grøn energi skal ikke ødelægge naturen!
Jyllands-Posten 13. december 2017
Kronik JP 131217 Kystnære vindmøller

“Hvad koster flytning af Vesterhav Syd møllerne? “
Dagbladet Ringkøbing Skjern
AF: JENS BOLLERUP, SENIOR SPECIALIST, CAND. MERC., HD, GEFLEVEJ 221, HVIDE SANDE.
Publiceret 09. december 2017 kl. 08:50
https://dagbladetringskjern.dk/laeserbrev/Hvad-koster-flytning-af-Vesterhav-Syd-moellerne/artikel/312274

”Hvis bare det er skidt for alle …”
Dagbladet Ringkøbing Skjern
AF: CHEFREDAKTØR GUDRUN PEDERSEN
Publiceret 15. december 2017 kl. 21:08

https://dagbladetringskjern.dk/leder/Hvis-bare-det-er-skidt-for-alle-/artikel/313229

”Vesterhav Syd kan reelt omgøres”
Dagbladet Ringkøbing Skjern
AF: JENS BOLLERUP, SENIOR SPECIALIST, CAND. MERC., HD, GEFLEVEJ 221, HVIDE SANDE
Publiceret 15. december 2017 kl. 08:20
https://dagbladetringskjern.dk/laeserbrev/Vesterhav-Syd-kan-reelt-omgoeres/artikel/313093

 Underskriftindsamleren Nej Til KystnæreVindmøller har en besked til alle.
Besøg følgende side for at læse denne:
https://www.skrivunder.net/read/34705/50429252

 

Kystnære havvindmøller – Pænt Nej Tak!!!

I samarbejde med  grundejere, grundejerforeninger, feriehusudlejningsbureauer m.fl., dels fra Vestkysten og dels fra andre områder ligeledes med igangværende eller potentielle projekter for kystnære havvindmøller, opfordrer vi i samarbejde til en landsdækkende underskriftindsamling for at få  vore politikere i tale.

Der er stadig tid til at revurdere et energiforlig.

Vi opfordrer til at man bakker op om dette initiativ. Informer jeres venner og bekendte og andre kontakter hurtigst muligt, medens finanslovsforhandlingerne  endnu er  i gang.

Vedhæftet info/pressemeddelelse – dette kan også rundsendes.

Presse-info-okt-24-2017

Link til web-siden:  http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/

Ivan Laursen -  Søndre Klegod Grundejerforening  er kontaktperson  for vort område Vesterhav Syd.

Mail fra Energiklagenævnet ifm. støj

Det seneste fra Energiklagenævnet er, at de har rundsendt et meget teknisk og for almindelige borgere uforståeligt notat om de støjmæssige konsekvenser. Notatet er rundsendt til de borgere, der har stillet spørgsmål ved støjkonsekvenserne af møllerne. SU har rundsendt en skitse til mulig besvarelse, som de borgere, der har fået det pågældende brev kan støtte sig til. SU´s udkast er vedlagt denne mail.

Se skitse til mulig besvarelse: yderligere-oplysninger Energiklagenævnet støj, juni 2017

Har du/I spørgsmål omkring havmøllerne, så kontakt formand Ivan Laursen på mail ivanrust@gmail.com eller mobil 23438508.