Aktiviteter

Klitrensning:
Lørdag den 8. juni 2024 – kl. 10.00

Generalforsamling: Dato: Lørdag den 02.11.24 – kl. 13.30
Sted: Sømandshjemmet, Hvide Sande
Husk at forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 15.10.24.

Gennemførte aktiviteter:

Infoskilte
Der er i 2021 opsat skilte med 30 km hastighedsbegrænsning langs vejene.

Der er i 2018 opsat skilte ved vores tre nedgange til havet med orientering om reglerne for færdsel i klitterne.

Sti gennem områdetI efteråret 2016 blev stien fra parkeringspladsen for enden af Nordsø Ferievej til Holmsland Klitvej reetableret og gjort farbar, så der nu er et godt alternativ i forhold til at gå på vejen.

Bænke i klitterne og cykelsti
Foreningen har efter tilladelse fra Miljøministeriet opstillet bænke i det fredede klitareal i forlængelse af Kræ Degnsvej og Nordsø Ferievej. I 2022 er bænken på Nordsø Ferievej udskiftet med en ny og meget bedre model. Foruden disse bænke er der også opsat en bænk ved cykelstien på Opstrupsvej og Nordsø Ferievej. Og desuden er der opstillet en bænk på stien fra Opstrupsvej ned til stranden.

Sti til fjorden og bord/bænkesæt
Stien ned til fjorden fra Nordsø Ferievej er blevet gjort mere farbar og efter aftale kan alle medlemmer af grundejerforeningen benytte stien. Grundejerforeningen har opsat to bord/bænkesæt for enden af stien.

Skilte
Der er nu opsat standere med piktogrammer vedrørende gangstier, brandfare og hunde i snor.
Vi har i 2023 opsat nye messingskilte med Søndre Klegod Grundejerforenings logo på to af bænkene, da vi har været udsat for tyveri af messingskiltene.

Hjemmesideadresse
Grundejerforeningens hjemmesideadresse er nu opsat på infotavlerne samt kasserne for branddaskere – juni 2006.

Infotavler
Midt i april 2005 blev der opsat infotavler med oversigt over veje og huse i vores område. Infotavlerne er opsat ved indkørslen til Nordsø Ferievej og Opstrupsvej. Tavlerne indeholder skilte med hastighedsbegrænsning, campering forbudt samt lukket område. Desuden er der et kort over området med vejnavnene samt husenes placering og husnumre. Det skulle gerne  være en stor hjælp for gæster der kommer til området.

Advarselsskilte
Der blev i december 2004 opsat skilte med advarsel om krydsende cykelsti (Vestkyststien) på Opstrupsvej og Kræ Degnsvej.

Vejsyn
Der har været afholdt vejsyn på Opstrupsvej og Kræ Degns vej. Det medførte, at det blev besluttet, at der skulle foretages en renovering af disse veje, som de berørte grundejere skulle betale. Vejforbedringen er afsluttet i juli 2005.

Brandkasser
Lige før påske 2004 blev der opstillet 2 brandkasser med hver 8 branddaskere, placeret ved de 2 brandhaner i området, hhv. ved Nordsø Ferievej 56 og Opstrupvej 44. Bestyrelsen håber, at dette kan være med til at gøre området mere brandsikkert.

Fyrværkeri
Bestyrelsen bestræber sig på at der hvert år før jul bliver opstillet skiltning med forbud mod fyrværkeri i bebygget område. Disse opstilles ved indkørslen til Opstrupvej og Nordsø Ferievej.

Klitrensning
Klitrensning, som afholdes hvert år den anden lørdag i juni, er blevet en stor succes. Vi har nok nu Vestkystens reneste klitter og strand! Klitrensningen er en god anledning til at få en snak med naboerne.