Drænforeningen

Søndre Klegod Drænforening af 1983

Oversigtskort drænforeningen af 1983

Drænnotat 060323

Kendelse fra Landvæsensnævnet for Ringkøbing retskreds 14.10.1983

Regnskab Drænforeningen Sdr. Klegod af 1983 per 2023 og Status 2023
Referat fra drænmøde 041123

Regnskab Drænforeningen Sdr. Klegod af 1983 per 2022 og Status 2022
Referat fra drænmøde 05112022

Regnskab Drænforeningen Sdr. Klegod af 1983 per 2021 og Status 2021
Referat fra drænmøde 06112021

Regnskab Drænforeniingen Sdr. Klegod af 1983 per 2020 og Status 2020

Regnskab Drænforeningen Sdr. Klegod af 1983 per 021119

Vedtægter Drænforening af 1983 per 03118

Referat arbejdsmøde drænforeniingen 031118
Indkaldelse til Sdr Klegod Drænforenings Arbejdsmøde 2018
Regnskab drænforeningen af1983_2018
Arbejdsudvalgets beretning for 2018

Vedtægter Sdr Klegod Drænforening 2016

Referat arbejdsmøde Drænforeningen 2017
Drænforening Regnskab 2016-2017
Arbejdsudvalgets beretning for 2017
Indkaldelse ordinært arbejdsmøde 2017

Referat arbejdsmøde Drænforeningen 2016
Drænforening Regnskab 2015-2016
Arbejdsudvalgets beretning for 2016
Indkaldelse ordinært arbejdsmøde 2016

Referat arbejdsmøde i drænforening november 2015
Drænforening regnskab 2014-2015
Formands beretning for 2015.1

Referat fra arbejdsmode i Sdr Klegod Drænforening november 2014
Indkaldelse til arbejdsmøde i drænforeningen 2014
Regnskab drænforeningen 2014

Dagsorden Drænforening 2013
Drænforeningsregnskab 2013

Nye vedtægter 2012
Referat generalforsamling 3. november 2012
Referat generalforsamling 2011
Referat_generalforsamling_2010

Drænforeningen NFV af 2013
Regnskab dræn NFV 2023 og Status 2023
Regnskab dræn NFV 2022 og Status 2022
Regnskab dræn NFV 2021 og Status F2021
Regnskab dræn NFV 2020 og status 2020
Regnskab dræn NFV, 2019
Regnskab dræn NFV, 2018
Regnskab dræn NFV 2017
Regnskab dræn NFV 2016
Regnskab dræn NFV 2015
Regnskab dræn NFV 2014