Bestyrelsen

Formand
Ivan Laursen                                      
2343 8508    ivanrust@gmail.com

Kasserer
Lars Schiødt                                        
2040 0001   larsschiodt@gmail.com

Sekretær, udvalg m.v.
Henrik Sørensen                                       
3059 9547      hds142589@gmail.com     

Stier, bænke og skilte
Anders Jensen                                      
2051 0762  Anders.indret@gmail.com

Dræn
Jørn Sørensen                                     
4080 2305   joernogirene@gmail.com

Suppleanter
Jane Ditmer
4182 8844 janeditmer@gmail.com

Peter Hageman Christensen
5189 4132 christensen.peterh@gmail.com

Lars Stage
2189 4926 lst@mch.dk

Revisor
Palle Guldbrandsen                              
2374 9347   pg@toha.dk

Revisor
Frank Uwe Neumann
2121 1936 neumann@stofanet.dk