Bestyrelsen

Formand
Ivan Laursen                                      
2343 8508    ivanrust@gmail.com

Kasserer
Lars Schiødt                                        
2040 0001   larsschiodt@gmail.com

Sekretær, udvalg m.v.
Susanne Just                                       
4022 0166   fam_just@just.mail.dk

Stier, bænke og skilte
Anders Jensen                                      
2051 0762  Anders.indret@gmail.com

Dræn
Jørn Sørensen                                     
4080 2305   joernogirene@gmail.com

Suppleanter
Anne Kathrine B. Nielsen                    
2463 0247     akbn@caretoons.dk  

Henrik Sørensen
3059 9547      hds142589@gmail.com     

Jane Ditmer
4182 8844 janeditmer@gmail.com

Revisor
Palle Guldbrandsen                              
2374 9347   pg@toha.dk

Revisor
Grethe Thorsager                                  
6178 3222   grefi@youmail.dk