Bestyrelsen

Formand

Ivan Laursen                                         23438508    ivanrust@gmail.com

Kasserer

Lars Schiødt                                         2040 0001   schioedt@stofanet.dk

Sekretær, udvalg m.v.

Susanne Just                                        4022 0166   fam_just@just.mail.dk

Stier og bænke

Anders Jensen                                      2051 0762   Anders.indret@gmail.com

Dræn

Jørn Sørensen                                       4080 2305   joernogirene@gmail.com

Suppleant

                                 

Suppleant

Anne Kathrine B. Nielsen                    24630247     akbn@caretoons.dk          

Revisor

Palle Guldbrandsen                                 2374 9347   pg@toha.dk

Revisor

Grethe Thorsager                                   6178 3222   grefi@youmail.dk