Bestyrelsens ansvarsområder

Lars, formand og kasserer:
Kontakt til S.U., myndigheder m.v. Nyhedsbreve sammen med Henrik, Hjemmesiden, Planlægning generalforsamling, regnskaber/budgetter, medlemsliste

Henrik, sekretær:
Klitrensning, dagsorden og indkaldelse til møder, referater bestyrelsesmøder m.v., Googledrev – ajourføring og vedligehold

Jørn, best.medlem:
Dræn og veje

Anders, best.medlem:
Stier, bænke og skilte.