Bestyrelsens ansvarsområder

Ivan, formand:
Veje, Nyhedsbreve sammen med Lars, kontakt til S.U., myndigheder m.v.

Lars, kasserer:
Nyhedsbreve sammen med Ivan, Hjemmesiden, Planlægning generalforsamling, regnskaber/budgetter, medlemsliste

Henrik, sekretær:
Klitrensning, dagsorden og indkaldelse til møder, referater bestyrelsesmøder m.v., Googledrev – ajourføring og vedligehold

Jørn, best.medlem:
Dræn

Anders, best.medlem:
Stier, bænke og skilte.